SHAZZA

Skrytka  pocztowa (BOX)  14

02-498  WARSZAWA  125

KONCERTY - MANAGEMENT
Tel: 509-354-589 

PSEUDONIM - NAZWA SHAZZA, WIZERUNEK I PRAWA AUTORSKIE CHRONIONE SĄ PATENTEM RP, STOART I ZAIKS.